Contact us BEN THANH FOODS TRADING COMPANY LIMITED

43 Nguyen Thi Huynh Street, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

(028) 544 96307- (028) 544 96308

(028) 544 96303

benthanhfoods@gmail.com

Contact Form
© Bản quyền của Công Ty TTNHH Thương Mại Thực Phẩm Bến Thành - Designed by iclick.vn

Total access : 314387

Online : 3  |